خدایا، به هر که و به هرچه دل بستم

18331979420302062%da%86%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86201712011920325124431211

 

 

هر گاه دلم رفت تا محبت کسی را به دل بگیرد، تو او را خراب کردی، خدایا، به هر که و به هرچه دل بستم، تو دلم را شکستی، عشق هر کسی را که به دل گرفتم، تو قرار از من گرفتی، هر کجا خواستم دل مضطرب و دردمندم را آرامش دهم، در سایه امیدی، و به خاطر آرزویی، برای دلم امنیتی به وجود آورم، تو یکباره همه را برهم زدی، و در طوفان های وحشتزای حوادث رهایم کردی، تا هیچ آرزویی در دل نپرورم و هیچ خیری نداشته باشم و هیچ وقت آرامش و امنیتی در دل خود احساس نکنم… تو این چنین کردی تا به غیر از تو محبوبی نگیرم و به جز تو آرزویی نداشته باشم، و جز تو به چیزی یا به کسی امید نبندم، و جز در سایه توکل به تو، آرامش و امنیت احساس نکنم… خدایا ترا بر همه این نعمتها شکر می کنم."

منبع :سایت تبیان

شهید دکتر مصطفی چمران

 

اي خداي من!

من بايد از نظر علم از همه برتر باشم تا مبادا دشمنان، مرا از اين راه طعنه زنند.

بايد به آن سنگ‌ دلاني که علم را بهانه کرده و به ديگران فخر مي‌فروشند

ثابت کنم که خاک پاي من نخواهند شد.

بايد همه آن تيره دلان مغرور و متکبر را به زانو درآورم،

آنگاه خود، خاضع‌ترين و افتاده‌ترين فرد روي زمين باشم.

منبع عکس سایت شهید آوینی