الگو زندگی, امام حسین (ع), سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, سربازان امام خمینی, شعر, شهدا

خـــــوش بہ احـــــوال #تـــــو ڪہ چـــــہ زیبـــــا رفتـــــے


خـــــوش بہ احـــــوال #تـــــو ڪہ چـــــہ زیبـــــا رفتـــــے:
همـــــہ در حســـــرتـــــ ایـــــن
رفتـــــن زیبـــــا مانــــــــــدیم🕊
.
در دفـــــاع از
۞حـــــرم زینبــــــــــ۞
و با ذڪـــــر #حســـــــــــــــین
تو رسیـــــدے بہ #هدفــــــــــ،🕊
حیفــــــ ولے مــــــا مانــــــــــدیم

 

منبع عکس و شعر زیبا از صفحه اینستاگرام خط سرخ :

https://www.instagram.com/khatsorkh/