آپارات, امام خامنه ای, بصیرت افزایی, بیانات امام خامنه ای, کار, ویدئو

رهبرانقلاب روزی چندساعت کار میکند؟

 #رهبرانقلاب روزی چندساعت کار میکند؟