اطلاع رسانی

اطلاع رسانی 1

بسم الله الرحمن الرحیم  با توکل به خداوند متعال و عنایت امام هشتم ، امام رضا (ع) و عنایت ویژه حضرت زهرا سایتit27.ir آغازبه کار خود را در دهه کرامت اعلام می نماییم.